Ottoman BV, Ophemstraat 98, 9400 Voorde, hierna ‘pauldhoore.com’ of ‘wij” dragen zorg voor de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonlijke informatie die jij als bezoeker verschaft.  Door deze website (https://pauldhoore.com) te bezoeken, ons te contacteren per e-mail of telefoon, verklaar je kennis te hebben genomen en in te stemmen met het privacybeleid van pauldhoore.com, zoals het hieronder uiteen wordt gezet.

Wanneer worden persoonsgegevens gewerkt

pauldhoore.com verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens wanneer: 

  • Je ons een e-mail stuurt; 
  • Je contact opneemt met ons per e-mail, per brief of per telefoon.

Welke gegevens worden verwerkt voor, welke doeleinden en duurtijd 

Contactname: wanneer je ons een e-mail stuurt of telefonisch contact opneemt met pauldhoore.com dan worden je e-mail adres en de inhoud van je e-mail opgeslagen voor de duur nodig om te kunnen antwoorden op je e-mail of om je verzoek te kunnen afhandelen, alsook voor een redelijke periode daarna, om te kunnen refereren naar eerdere communicatie met jou als je terug contact opneemt met een aanvullend verzoek of opmerking.

Bezoekgegevens: Op de website-server worden technische bezoekgegevens bijgehouden in logbestanden.  Met name het IP-adres van je apparaat, het tijdstip van de opvraging, het browser type, de geografische locatie en het besturingssysteem van je apparaat kunnen worden geregistreerd en verwerkt voor analyse, om de algemene ervaring op de website te verbeteren en om eventuele misbruiken, malware of illegaal gedrag op te sporen, waarbij pauldhoore.com zich beroept op haar legitiem belang om de veiligheid en algemene performantie van haar website te waarborgen.

Cookies: pauldhoore.com maakt gebruik van cookies op deze website en informeert u over het gebruik en het doel van de aangeboden cookies in haar cookiebeleid.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens

pauldhoore.com hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid en de veiligheid van je persoonsgegevens en heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en databanken te beveiligen teneinde ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden bewaard.

Jouw rechten

Je hebt recht op toegang, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens in ons bestand.   Je kan hiertoe een e-mail sturen naar privacy@pauldhoore.com waarna gevolg zal worden gegeven aan je verzoek. Houd er rekening mee dat we om een identiteitsbewijs kunnen vragen om te vermijden dat een onbevoegd persoon zich voor jou zou uitgeven. Als wij je toestemming vragen om je persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, bijvoorbeeld om je nieuwsbrieven te sturen, dan heb je het recht om deze toestemming terug in te trekken. Je kan je kosteloos verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen legitiem belang, met name wanneer je ons geen toestemming hebt gegeven en wij ze niet nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De verwerking van persoonsgegevens door pauldhoore.com is onderworpen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens EU 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018. Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. De wijzigingen worden automatisch van kracht na de publicatie ervan online op onze website. 


Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot ons privacybeleid,  kan je contact opnemen via e-mail: privacy@pauldhoore.com of per post op volgend adres Paul D’hoore, Ottoman BV, Ophemstraat 98, 9400 Voorde. Als je niet tevreden bent met ons antwoord, kunt je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, hetzij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Laatst bijgewerkt op 11/03/2020.