Top Hockey League

Branding, copywriting en productie van een marketing-presentatie ter werving van de naamsponsor voor de Heren-eredivisie hockey in België. Seizoen 2019-2020, in opdracht van de Top Hockey League.

titel-slide presentatie Top Hockey League
titel-slide presentatie Top Hockey League

Inhoud

Inhoud is essentieel. Geen non-functionele animaties, geen storende transities, geen bla-bla maar wel een vlot lees- en presenteerbaar engelstalig geheel waarvan de inhoud wervend moest zijn. Copywriting in telegramstijl.

Doelgroep waren instanties, beslissingsnemers, die potentieel bereid worden geacht naamsponsor te worden van de Belgische heren eredivisie-competitie seizoen 2019-2020.

Een eerste fase bestond uit het determineren van de boodschap… ‘wat willen en moeten we vertellen?’ Hoe brengen we dit alles terug tot één coherent gestructureerd verhaal waarin de verschillende secties ook apart gepresenteerd moesten kunnen worden. Een werk van zoeken naar inhoud, van schrijven en vooral van schrappen.

Los van enig presentatieprogramma stelde ik in samenspraak met de opdrachtgever de inhoud samen in storyboard-vorm, rekening houdend met het uiteindelijk medium.

selectie van slides uit presentatie Top Hockey League
selectie van slides uit presentatie Top Hockey League

Vorm-neutrale branding

Na de inhoud is de vorm waarin ze wordt gebracht supplementair essentieel. Vorm volgt functie. Door het feit dat budget en tijd beperkt waren opteerde ik voor hergebruik van de presentatie ter werving van sponsoring-fondsen voor Gantoise.

voorbeeld slide presentatie Top Hockey League
voorbeeld slide presentatie Top Hockey League

De presentatie moest neutraal zijn qua vorm. De fondsenwerving is immers bestemd voor de gehele heren eredivisie-competitie in België en dus niet voor één of enkele clubs. Vandaar de keuze voor grijswaarden, los van clubkleuren.

logo Top Hockey League door Duval Branding
logo Top Hockey League door Duval Branding

Het THL-logo werd vormgegeven door Duval Branding en was het enige gegeven branding element.

21 slides opgemaakt in Apple Keynote, opgeleverd in Microsoft pptx en PDF. Presentatietijd circa 15min. Inhoud gestructureerd in 5 secties.

01. Introducing Hockey
02. Top Hockey League
03. Hockey Values
04. Demography
05. THL Sponsoring

workspace Top Hockey League presentatie vormgeving
workspace Top Hockey League presentatie

Hockey is een dankbaar onderwerp. Sport, actie, beweging, gevat in knap fotomateriaal werkt inspirerend. De foto’s werden geselecteerd uit het arsenaal van enkele hockeyclubs en de Koninklijke Belgische Hockey Bond. De bewerking van de foto’s bestond uit het converteren naar grijswaarden, het optrekken van contrast en grijswaarde-niveaus en in vele gevallen het isoleren van details uit grotere composities.

Gelijkaardige verwezenlijkingen voor Gantoise en HCPA.


Uw boodschap transformeren tot een sterk wervende presentatie? Stuur mij een e-mail en dan praten we snel.